Akcje Atlantii zyskały w Mediolanie nawet 4,2 proc., a na koniec  sesji hossa wyniosła ponad 4 proc. (4,11).

"Dodatnią wiadomością dla Atlantii jest to, że decyzja AISCAT wyraźnie wskazuje na wzrost szansy dojścia do porozumienia w bliskim czasie rządu z filią tej spółki, Autostrade per l'Italia, ASPI" - stwierdziła  w nocie firma brokserska Fidentiis. Dodała wprawdzie, że negocjacje z rządem mogą kosztować Atlantię po 4 euro od akcji w postaci kary i obniżonych stawek myta, ale "uważamy, że cena akcji już uwzględnia w pełni fakt zachowania koncesji przez ASPI" - cytuje Reuter.

Ugrupowanie lobbyingowe AISCAT, do którego należy też operator płatnych autostrad wyjaśniło, że postanowiło wycofać  z sądu apelację, bo jest pewne, że spór z  rządem zostanie rozwiązany.

Rządowa uchwała, którą parlament ma ostatecznie zatwierdzić pod koniec lutego zmniejsza odszkodowanie wypłacane przez skarb państwa za wcześniejsze wypowiedzenie kontraktu z operatorem autostrad, jeśli nie dotrzyma obowiązków wynikających z zawartej umowy. Premier Giuseppe Conte ma 5 lutego omawiać z członkami gabinetu przepisy dotyczące koncesji na płatne autostrady.