Pierwotnie miał to zrobić do 16 lipca, ale potrzebuje więcej czasu na zebranie od konkurentów i klientów opinii na temat nowych ustępstw obu firm. W razie powstania poważniejszych wątpliwości uruchomić pogłębione postępowanie wyjaśniające tej operacji, które trwałoby 4 miesiące.

Zaproponowane przez Alstoma i Bombardiear cesje aktywów stanowią równowartość firmy europejskiej średniej wielkości — wyjaśniły Reuterowi osoby znające sprawę.