- To zaszczyt, ale też docenienie roli Polskich Portów Lotniczych i równocześnie sukces Polski. Ważne jest, aby w organizacji takiej, jak ACI był również uwzględniony silny głos z naszego regionu - powiedział Stanisław Wojtera, cytowany w komunikacie spółki.

Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych (Airports Council International Europe) to europejskie stowarzyszenie branżowe, które wspiera interesy europejskich portów lotniczych. Członkowie to ponad 600 operatorów lotnisk różnej wielkości w 58 krajach europejskich, obsługujący ponad 90 proc. komercyjnego ruchu lotniczego w Europie. Jako organizacja z branży lotniczej jest odpowiednikiem Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), która reprezentuje linie lotnicze. ACI i IATA często się ze sobą spierają.

Czytaj więcej

Polska bez przesiadek. Lotniska nie mogą dość do siebie po pandemii

Stanisław Wojtera, prezes Polskich Portów Lotniczych przekonywał podczas trwającej konferencji ACI Europe, że Europa Środkowo-Wschodnia to region, który rozwija się i nadal będzie się szybko rozwijał, co wymaga zrozumienia ze strony władz Unii Europejskiej. - Cieszę się, że będę miał wpływ na rozwój lotnictwa w nadchodzącym okresie, kiedy stoją przed nami nowe wyzwania, a jednocześnie po skali ruchu, jaki obecnie notujemy, widzimy, jak bardzo ludzie chcą latać i jak bardzo lotnictwo jest potrzebne – dodał Stanisław Wojtera. Zapowiedział jednocześnie, że jako członek zarządu ACI Europe zamierza sprzeciwiać się regulacjom ograniczającym lotnictwo, działać na rzecz portów regionalnych i dobrego wizerunku lotnictwa jako branży. Głównym zadaniem ACI Europe jest m.in lobbing w instytucjach europejskich.

Stanisław Wojtera jest prezesem Polskich Portów Lotniczych od 2020 roku. Rozwój działalności międzynarodowej jest jednym z elementów jego strategii. Za jego kadencji Polskie Porty Lotnicze założyły w 2021 roku Stowarzyszenie Portów Lotniczych Grupy Wyszehradzkiej (V4+ Airports Association), które służy bieżącej wymianie doświadczeń i jest organizatorem międzynarodowej konferencji AIR (edycja 2023 odbędzie się w Słowenii).