Kolej nie dla Wrocławia. "Premier zapomniał o swoim rodzinnym mieście"

Wrocław zbiera podpisy mieszkańców pod petycją do rządu w sprawie braku pieniędzy na inwestycje dla rozwijania przewozów kolejowych w regionie. To reakcja na rządowe plany inwestycyjne, w których zabrakło miejsca na rozwój kolei w aglomeracji wrocławskiej.

Publikacja: 29.05.2023 14:31

Pociąg hybrydowy Kolei Dolnośląskich podczas inauguracyjnego przejazdu z Wrocławia

Pociąg hybrydowy Kolei Dolnośląskich podczas inauguracyjnego przejazdu z Wrocławia

Foto: PAP/Sebastian Borowski

W zaprezentowanym w ubiegłym miesiącu nowym Krajowym Programie Kolejowym (KPK), obejmującym realizację przedsięwzięć w infrastrukturze kolejowej do roku 2030, który trafił do konsultacji publicznych, Wrocław został pominięty.

Czytaj więcej

Na Śląsku wrze po decyzji CPK. Nie chcą takiego przebiegu torów szybkiej kolei

- Premier Mateusz Morawiecki zapomniał o swoim rodzinnym mieście i zabrał regionowi najważniejszą inwestycję ostatnich kilkunastu lat – stwierdza Stowarzyszenie Akcja Miasto, które przypomina rządowe obietnice sprzed czterech lat. W czerwcu 2019 r. Morawiecki pojawił się we Wrocławiu by podpisać list intencyjny w sprawie Wrocławskiego Węzła Kolejowego. - Dokument ten stał się rządową obietnicą dla mieszkańców całego regionu: modernizacji wrocławskiego węzła kolejowego, co byłoby napędem do rozwoju nie tylko dla regionu, ale także całego kraju – przypomina Akcja Miasto.

Premier Morawiecki, mimo, iż jest z Wrocławia do Sejmu kandydował z okręgu wyborczego nr 31, który obejmuje obszar miast na prawach powiatu Katowic, Chorzowa, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic i Tychów oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Według prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, brak wprowadzenia do KPK inwestycji we Wrocławskim Węźle Kolejowym wykluczy na lata możliwość rozwoju przewozów kolejowych zarówno w regionie aglomeracji, jak i w samymi Wrocławiu. - To mnie bardzo dziwi, bo cztery lata temu podpisywaliśmy w urzędzie wojewódzkim podpisywaliśmy porozumienie, licząc, że te wszystkie priorytety związane z Wrocławskim Węzłem Kolejowym zostaną ujęte w KPK, a tymczasem okazuje się, że nie. Pytanie dlaczego - zastanawiał się Sutryk na sesji wrocławskiej Rady Miejskiej w ubiegłym tygodniu.

Czytaj więcej

Piętrowy problem PKP Intercity. Rozsypuje się kolejowy „przetarg stulecia”

Do priorytetowych inwestycji w obszarze Wrocławskiego Węzła Kolejowego należy przebudowa Towarowej Obwodnicy Wrocławia, rozbudowa estakady kolejowej prowadzącej do stacji Wrocław Główny, rozbudowa linii kolejowych wylotowych z Wrocławia o kolejne tory, a także budowa nowych stacji i przystanków na terenie aglomeracji.

Inwestycje mają być konieczne, bo Wrocław został wpisany przez rząd do transeuropejskiej sieci najważniejszych korytarzy transportowych w Europie, ale Wrocławski Węzeł Kolejowy jest przeciążony. Krzyżują się tu linie z Górnego Śląska, Wielkopolski, Czech oraz Niemiec, natomiast stacja Wrocław Główny jest największą pod względem liczby odprawionych pasażerów – korzysta z niej blisko 20 mln podróżnych rocznie.

– Ze względu na ogromną liczbę pociągów i przestarzałą infrastrukturę, do poprawnego funkcjonowania systemu transportowego tej części Polski niezbędna jest natychmiastowa modernizacja węzła – apeluje Akcja Miasto. Według stowarzyszenia, potrzebne jest uruchomienie regularnych przewozów pasażerskich na Towarowej Obwodnicy Wrocławia, a w całej aglomeracji – jednolitego systemu kolei aglomeracyjnej.

Czytaj więcej

Problemy PKP. Pociągi jeżdżą coraz wolniej, bo przedłużają się remonty na torach

Nowy KPK nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony. W rzeczywistości jest on bezpośrednią kontynuacją obecnego programu obowiązującego do roku 2023. Jego wartość – 80 mld zł – rozczarowuje branżę, która liczyła na większy budżet. Zwłaszcza, że wchodzą do niego także projekty za ok. 7 mld zł, których nie zdołano zrealizować w dotychczasowej perspektywie.

Także spodziewane efekty programu trudno uznać za obiecujące. Długość linii kolejowych, na których pociągi pasażerskie będą mogły jechać z prędkością powyżej 160 km/h wzrośnie z 375 km na koniec grudnia 2023 r. do 650 km na koniec 2030 r. Natomiast średnia prędkość pociągów towarowych zwiększy się z obecnych 30 km/h do 40 km/h.

W zaprezentowanym w ubiegłym miesiącu nowym Krajowym Programie Kolejowym (KPK), obejmującym realizację przedsięwzięć w infrastrukturze kolejowej do roku 2030, który trafił do konsultacji publicznych, Wrocław został pominięty.

- Premier Mateusz Morawiecki zapomniał o swoim rodzinnym mieście i zabrał regionowi najważniejszą inwestycję ostatnich kilkunastu lat – stwierdza Stowarzyszenie Akcja Miasto, które przypomina rządowe obietnice sprzed czterech lat. W czerwcu 2019 r. Morawiecki pojawił się we Wrocławiu by podpisać list intencyjny w sprawie Wrocławskiego Węzła Kolejowego. - Dokument ten stał się rządową obietnicą dla mieszkańców całego regionu: modernizacji wrocławskiego węzła kolejowego, co byłoby napędem do rozwoju nie tylko dla regionu, ale także całego kraju – przypomina Akcja Miasto.

Pozostało 82% artykułu
Transport
Staną pociągi w dwóch województwach. Kolejarze Polregio zapowiadają strajk
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Transport
Lot odwołany, bądź opóźniony? Pasażer płacze i płaci
Materiał partnera
Coraz szybsze tempo przygotowań do budowy CPK
Transport
Nielegalne części do samolotów. Sąd sprawdza dostawcę
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Transport
Przesiadki w Amsterdamie bardzo podrożeją. Holendrzy wprowadzą nowy podatek
Transport
Strajk związkowców z branży moto w USA zwiększa zasięg