– Obie strony w ramach rokowań sporu zbiorowego wstępnie porozumiały się w zakresie zmian do regulaminu pracy i do regulaminu wynagrodzeń postulowanych przez stronę społeczną. Oba projekty zostaną przedstawione do konsultacji ze stroną społeczną oraz z Ministerstwem Infrastruktury – czytamy we wspólnym komunikacie stron.

To właśnie kwestie warunków pracy oraz wysokości wynagrodzeń pozostawały głównymi punktami sporu na linii PAŻP – kontrolerzy.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z prawem pracy, strony podały, że dążą do sytuacji, w której liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie będzie mogła przekraczać dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego 150 godzin w roku kalendarzowym, a dla informatorów służby informacji powietrznej – 240 godzin w roku kalendarzowym.

Czytaj więcej

KLM tymczasowo wstrzymuje sprzedaż biletów na loty z Amsterdamu

W wypadku kwestii finansowych strony podały, że ustalono limity dodatków do wynagrodzeń oraz zmieniono zasady wynagradzania kontrolerów „nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju, zmniejszając dysproporcje w poziomach przychodów między pracownikami”.

Rusłana Krzemińska z PAŻP przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że teraz nastąpią konsultacje z 13 związkami w Agencji oraz Ministerstwem Infrastruktury, któremu podlega PAŻP. Planowo mają potrwać 30 dni.