Kandydaci, którzy muszą znać przynajmniej dwa języki — polski i angielski i posiadać przynajmniej roczne doświadczenie na kierowniczym stanowisku w branży lotniczej, mogą się zgłaszać do 3 marca 2021. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 10 marca.

LOT Polish Airlines powstały w maju 2020 roku w ramach — jak to wyjaśniło Ministerstwo Aktywów Państwowych — w ramach porządkowania działalności operacyjnej realizowanej w Polskiej Grupie Lotniczej (PGL). Będzie uzupełniać działalność operacyjną Polskich Linii Lotniczych LOT. Do czasu zakończenia organizacji pracy spółki, nie udzielamy dodatkowych informacji".

W połowie czerwca br. okazało się, że nowa spółka wystąpiła o certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC). Na rynku wówczas pojawiły się pogłoski o możliwości ogłoszenia upadłości Polskich Linii Lotniczych LOT. Tym spekulacjom kategorycznie zaprzeczył zapewniając, że oznacza to jedynie porządkowania działalności operacyjnej w Grupie Kapitałowej PGL. A sama PGL poinformowała, że nie są planowane działania zmierzające do ogłoszenia upadłości Polskich Linii Lotniczych LOT, które także wchodzą w skład tej grupy.

Nowy szef firmy jest poszukiwany po tym, jak 6 października odszedł z zarządu prezes spółki Maciej Kacprzak (były pilot Ryanaira, a od marca do września 2020 szef operacji lotniczych i szkoleń w LOT), a 21 października firmę opuścił Stefan Świątkowski (były wiceprezes ds. finansowych w KGHM, obecnie odpowiedzialny za finanse członek zarządu Państwowych Portów Lotniczych,). - Wobec rezygnacji Stefana Świątkowskiego rada nadzorcza powoła nowych członków zarządu po przeprowadzeniu stosownego postępowania przewidzianego przepisami prawa – mówił wtedy Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT-u.

Kandydat ubiegający się o stanowisko prezesa LOT Polish Airlines powinien złożyć kwestionariusz osobowy, CV, zawierające opis dotychczasowych doświadczeń w pracy zawodowej, list motywacyjny i oświadczenia m.in. dotyczące korzystania praw publicznych, oraz posiadania zdolności do czynności prawnych. Do zgłoszenia chętni muszą dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie: wykształcenia wyższego uznawanego w Polsce, przynajmniej 5-letniego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek i co najmniej trzyletniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Podczas rozmów kwalifikacyjnych ma być oceniana wiedza o LOT Polish Airlines, branży lotniczej, zasadach działania spółek handlowych, wynagradzania w spółkach Skarbu Państwa i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.