Inżynier Kontraktu to nie „osoba”, ale firma bądź organizacja, która w imieniu spółki CPK będzie nadzorowała poszczególne etapy inwestycji – od projektowania, przez realizację robót, aż po etap gwarancji i rękojmi.

Jak informuje CPK celem przetargu jest wyłonienie maksymalnie 20 wykonawców, którzy będą świadczyć usługi Inżyniera Kontraktu w formule umowy ramowej. Każda firma, która ją podpisze, będzie mogła ubiegać się o poszczególne zadania cząstkowe.

- Umowy ramowe pozwalają stworzyć długoterminową współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu i przewidywalności. Wybrane firmy uzyskają dostęp do zamówień udzielanych w kolejnych latach w związku z budową nowych tras kolejowych – wyjaśnia Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Czytaj więcej

Kyung Wook Kim: CPK skorzysta z naszego know-how

Głównym celem zawarcia umowy ramowej jest przyspieszenie wyboru wykonawców na kolejnych etapach prac dla projektów liniowych. Współpraca ma być prowadzona przez osiem lat. Szacowana wartość zamówienia to ok. 2,5 mld zł netto. W zakres zadań objętych umową ramową wejdą m.in. usługi w ramach prac nad projektem budowlanym i projektem wykonawczym (w tym ich weryfikacja), zastępstwo inwestorskie w trakcie robót budowlanych, ich odbioru oraz przekazania do użytkowania wraz z rozliczeniami, a także opcjonalnie wsparcie poinwestycyjne oraz w okresie rękojmi i gwarancji.

Sławomir Kanik, dyrektor Biura Realizacji Podprogramu Kolejowego w spółce CPK podkreślił ze swojej strony, że jest to kolejne postępowanie kluczowe i przypomina, że łączna długość sieci kolejowych wybudowanych w projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego wynosi 1,8 tys. km

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Kryteria wyboru wykonawców to przede wszystkim doświadczenie. W dalszej kolejności – przy zamówieniach na poszczególne zadania cząstkowe – będą brane pod uwagę cena i kwalifikacje zespołu, wskazanego przez wykonawcę do realizacji przedsięwzięcia. Zgłoszenia są przyjmowane przez najbliższy tydzień, do 27 stycznia 2022 r. Przetarg jest skierowany zarówno do polskich, jak i zagranicznych oferentów. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie SmartPZP oraz TED.

Przetarg na usługi Inżyniera Kontraktu to kolejne duże postępowanie ramowe, ogłoszone przez CPK w ostatnich miesiącach. Jesienią spółka zachęcała do zgłoszeń w przetargu na projektowanie linii kolejowych, którego wartość wyniosła ok. 7 mld zł. W grudniu ruszyło postępowanie na roboty budowlane na terenie Portu Solidarność. Celem tego przetargu jest wyłonienie maksymalnie ośmiu wykonawców, którym spółka CPK będzie zlecać poszczególne zadania projektowe. Szacowana wartość zamówienia to ponad 1,7 mld zł.

W tej chwili CPK realizuje także dziewięć kontraktów na studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ). Dotyczą one kolejowych odcinków: Warszawa – Łódź – Wrocław – granica polsko-czeska, Katowice – Ostrawa, Łętownia – Rzeszów, Zamość – Bełżec i Ostrołęka – Łomża – Giżycko, kolejowego węzła CPK oraz odcinka Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań. Łącznie prace przygotowawcze trwają na odcinkach o łącznej długości 1200 km.

Czytaj więcej

CPK czeka na doradcę strategicznego