56 godzin zajęć podpowiadających np., jak pokazywać wewnętrzne konflikty scenicznego bohatera, jak tworzyć scenariusz i budować sytuację teatralną przez ruch, poprowadzą Anna Nabiałkowska i Katarzyna Sobiszewska – aktorki Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Warsztat zakończy się pokazem pracy oraz zaproszeniem wybranych osób na tygodniowy bezpłatny kurs pogłębiający umiejętności, kończący się sceniczną prezentacją wspólnie opracowanych etiud.

Warsztaty pantomimy „Dialog z Tomaszewskim", Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa, ul. Elektoralna 12, bilety: 250 zł (cena obejmuje 56 godzin pracy warsztatowej po osiem godzin dziennie), rezerwacje: joanna@sztukaciala.pl, poniedziałek (31.10) – niedziela (6.11)