Anna Pawłowska-Pojawa,

Dyrektor Centrum Informacyjnego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego