Szojgu mówił o tym w czasie konferencji "Rosyjska marynarka wojenna w XXI wieku", która w czwartek odbyła się w Sewastopolu.

- Rosnąca obecność Rosji na światowych oceanach irytuje niektóre mocarstwa, które zintensyfikowały walkę o dostęp do surowców naturalnych. Aby móc odpowiadać na prowokacyjne działania naszych przeciwników, budujemy nowoczesną, zaawansowaną technologicznie marynarkę wojenną. Mamy służący temu potencjał naukowy, wykwalifikowanych inżynierów, a także dobrze wyszkolony personel wojskowy - powiedział rosyjski minister obrony.

Szojgu podkreślił, że na konferencję w Sewastopolu zaproszono przedstawicieli branży zbrojeniowej i projektantów technologii morskich

- Ta szeroka reprezentacja umożliwi nam szczegółowe rozważenie problemów, z jakimi się zmierzymy i znalezienie rozwiązań. Nie wątpię, że nawiążemy konstruktywny dialog - powiedział Szojgu. 

- Marynarka wojenna zawsze była symbolem silnego, rosyjskiego państwa i ważnym czynnikiem utrzymywania bezpieczeństwa narodowego - dodał rosyjski minister obrony.