CNN podaje, że do 23 lutego na Gibraltarze wykonano 30 432 szczepień, a w Izraelu - 7 535 543 (87 na 100 mieszkańców).

Trzecie miejsce pod względem odsetka wskaźnika szczepień na 100 mieszkańców COVID-19 zajmują Seszele (67), a czwarte - ZEA (56).

W Europie najszybciej na COVID-19 szczepi Wielka Brytania, gdzie wykonano jak dotąd 18 348 165 szczepień co oznacza 27 szczepień na 100 mieszkańców.

W USA na 100 mieszkańców przypada 19 szczepień.

W UE najwięcej szczepień na 100 mieszkańców - 15 - notuje Malta. Taki sam wskaźnik osiągnęła Serbia.

W Danii na 100 mieszkańców przypada 9 szczepień.

Polska znajduje się w gronie państw UE, w których na 100 mieszkańców przypada 7 szczepionek na COVID-19. W grupie tej są również Rumunia, Litwa, Grecja, Słowenia, Słowacja, Irlandia, Węgry, Estonia, Portugalia, Hiszpania i Finlandia.