Ogłaszając zaostrzenie obostrzeń obowiązujących w województwie warmińsko-mazurskim, a następnie przedłużając je i wprowadzając od 13 marca podobne obostrzenia dla województwa pomorskiego, minister zdrowia Adam Niedzielski powołał się na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Od 27 lutego w woj. warmińsko-mazurskim zamknięte zostały ponownie galerie handlowe, hotele, kina, teatry, muzea, a dzieci z klas I-III wróciły do nauki w trybie zdalnym. Od 13 marca podobne obostrzenia obowiązywać mają przez tydzień w województwie pomorskim - przy czym zarówno w województwie warmińsko-mazurskim, jak i pomorskim, dzieci z klas I-III mają od 15 marca chodzić do szkoły w trybie hybrydowym.

Uzasadniając takie decyzje minister Niedzielski wskazał na wskaźnik mówiący o średniej dobowej liczbie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

W województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie znacznie wyższym od średniej dla całego kraju. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 6 002 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 60,36 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 1,14 więcej niż dobę wcześniej).

Drugim województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 7 698 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 46,86 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 0,94 więcej niż dobę wcześniej).

Najwięcej zakażeń - w liczbach bezwzględnych - wykryto w ciągu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (15 864). Średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni wynosi w tym województwie 7 marca przekroczyła 40 i wynosi obecnie 41,75 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 1,95).

6 marca wskaźnik ten przekroczył 40 w województwie lubuskim, gdzie w ciągu siedmiu dni wykryto co najmniej 2 874 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 40,64 zakażenia (wzrost o 0,29).

2 marca wskaźnik przekroczył 30 również w województwie kujawsko-pomorskim, w którym wykryto co najmniej 5 376 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 37,11 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 1,49).

Wskaźnik przekracza 30 również w województwie podkarpackim, gdzie wykryto co najmniej 4 993 zakażeń w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 33,95 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost 1,65).

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Na przeciwnym biegunie znajduje się woj. opolskie, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 17,65.

Średnia ta wynosi w województwie lubelskim 19,12, a w woj. świętokrzyskim 21,32. Niski jest też w woj. zachodniopomorskim (23,56), łódzkim (25,65) i małopolskim (25,53).