W UE są obecnie trzy państwa, w których liczba zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 14 dni jest wyższa niż w Polsce (Czechy, Belgia, Bułgaria). W UE są też trzy państwa, w których liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 14 dni jest wyższa niż w Polsce (Luksemburg, Austria, Słowenia).

W ostatnich 14 dniach krajem z największą liczbą zgonów na COVID-19 100 tysięcy mieszkańców w UE i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego są po raz kolejny Czechy. W Czechach w ciągu ostatnich 14 dni stwierdzono 23,4 zgonu na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 0,5). Od 14 listopada wskaźnik ten dla Czech spada.

Na drugim miejscu pod względem liczby zgonów chorych na COVID-19 - w przeliczeniu na liczbę mieszkańców - jest Belgia gdzie wskaźnik ten wynosi 22,1 (spadek o 0,4). Trzecia jest Bułgaria ze wskaźnikiem na poziomie 17,2 (wzrost o 1). W piątej w tym zestawieniu Słowenii wskaźnik ten wynosi z 14 zgonu na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 1,1). Szóste są Węgry, gdzie w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono 13,6 zgonu (wzrost o 0,1 przy 668,7 zakażenia na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni). W szóstym Liechtensteinie wskaźnik ten osiągnął poziom 13 (bez zmian).

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył Luksemburg - obecnie wynosi on tam 1211,4 - po wzroście o 1,7.

14 listopada wskaźnik 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Austria - obecnie wynosi on tam 1084,4 (wzrost o 3,2).

4 listopada października próg 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczył Liechtenstein - 17 listopada wskaźnik ten ponownie spadł jednak poniżej 1000, a 21 listopada poniżej 900 - i wynosi tam 888,5 po spadku o 73 w ciągu doby.

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Słowenia - ale 12 listopada wskaźnik ten spadł poniżej tego poziomu i obecnie wynosi on tam 957,4 (spadek o 0,8 w ciągu doby).

19 listopada wskaźnik liczby zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy w Czechach spadł poniżej 1000 (22 października w Czechach liczba zakażeń w ciągu 14 dni na każde 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła 1000), 20 listopada poniżej 900, a 21 listopada poniżej 800 i wynosi obecnie 789,4 (spadek o 53,9, szesnasty dzień spadku wskaźnika z rzędu). 13 listopada był pierwszym od wielu tygodni dniem, gdy wskaźnik ten w Czechach nie był najwyższy spośród wszystkich państw UE i EOG.

16 listopada wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Chorwacja - obecnie wynosi on tam 847,2 (wzrost o 1,7).

21 listopada wskaźnik 800 zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła Portugalia - obecnie wynosi on tam 803,7 zakażeń koronawirusem (wzrost o 9,1) mieszkańców wykryto w Portugalii.

11 listopada wskaźnik 700 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyły Włochy, a 20 listopada Włochy przekroczyły wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców - obecnie wynosi on tam 800,3 (spadek o 1).

19 listopada wskaźnik zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył 700 na Litwie - obecnie wynosi tam 765,9 (wzrost o 24,4).

7 listopada wskaźnik 900 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczyła Francja - ale 14 listopada spadł poniżej 900, 17 listopada poniżej 800, a 21 listopada poniżej 700 i obecnie wynosi on tam 667,5 po spadku o 56,1 w ciągu doby.

Belgia 23 października przekroczyła wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców - od 13 listopada wskaźnik ten wynosi w tym kraju poniżej 1000, od 14 listopada poniżej 900, od 15 listopada poniżej 800, od 18 listopada poniżej 700, a od 19 listopada poniżej 600. Obecnie jego wysokość to 518,8 - o 47,4 mniej niż dzień wcześniej.

Na przeciwnym biegunie znajduje się Islandia z 59,4 zakażenia koronawirusem w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców oraz Finlandia - z 60,9 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 3,5).

Najmniej zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono w ostatnich 14 dniach w Finlandii - 0,2 i Norwegii - 0,4.