W UE są obecnie trzy państwa, w których liczba zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 14 dni jest wyższa niż w Polsce (Czechy, Belgia, Bułgaria). W UE są też cztery państwa, w których liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 14 dni jest wyższa niż w Polsce (Luksemburg, Austria, Słowenia, Chorwacja).

W ostatnich 14 dniach krajem z największą liczbą zgonów na COVID-19 100 tysięcy mieszkańców w UE i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego są po raz kolejny Czechy. W Czechach w ciągu ostatnich 14 dni stwierdzono 22,7 zgonu na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 0,7). Od 14 listopada wskaźnik ten dla Czech spada.

Na drugim miejscu pod względem liczby zgonów chorych na COVID-19 - w przeliczeniu na liczbę mieszkańców - jest Belgia gdzie wskaźnik ten wynosi 21,8 (spadek o 0,3). Trzecia jest Bułgaria ze wskaźnikiem na poziomie 17 (spadek o 0,2). Piąte są Węgry, gdzie w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono 13,9 zgonu (wzrost o 0,3 przy 665,1 zakażenia na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni). W szóstej w tym zestawieniu Słowenii wskaźnik ten wynosi 13,4 zgonu na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 0,6). W siódmym Liechtensteinie wskaźnik ten osiągnął poziom 13 (bez zmian).

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył Luksemburg - obecnie wynosi on tam 1186,6 - po wzroście o 24,8.

14 listopada wskaźnik 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Austria - obecnie wynosi on tam 1065,7 (spadek o 18,7).

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Słowenia - ale 12 listopada wskaźnik ten spadł poniżej tego poziomu i obecnie wynosi on tam 961,7 (wzrost o 4,3 w ciągu doby).

4 listopada października próg 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczył Liechtenstein - 17 listopada wskaźnik ten ponownie spadł jednak poniżej 1000, a 21 listopada poniżej 900 - i wynosi tam 896,3 po spadku o 7,8 w ciągu doby.

16 listopada wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Chorwacja - obecnie wynosi on tam 876 (wzrost o 28,8).

19 listopada wskaźnik liczby zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy w Czechach spadł poniżej 1000 (22 października w Czechach liczba zakażeń w ciągu 14 dni na każde 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła 1000), 20 listopada poniżej 900, a 21 listopada poniżej 800 i wynosi obecnie 746,8 (spadek o 42,6, siedemnasty dzień spadku wskaźnika z rzędu). 13 listopada był pierwszym od wielu tygodni dniem, gdy wskaźnik ten w Czechach nie był najwyższy spośród wszystkich państw UE i EOG.

21 listopada wskaźnik 800 zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła Portugalia - obecnie wynosi on tam 802,1 zakażeń koronawirusem (wzrost o 1,6) mieszkańców wykryto w Portugalii.

11 listopada wskaźnik 700 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyły Włochy, 20 listopada Włochy przekroczyły wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców, ale 22 listopada znów spadł poniżej 800 - 792 (spadek o 8,3).

19 listopada wskaźnik zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył 700 na Litwie - obecnie wynosi tam 788,1 (wzrost o 22,2).

W Bułgarii wskaźnik zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi obecnie 660,2.

W Rumunii i Szwecji wskaźnik zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców zbliża się do 600 - i wynosi obecnie, odpowiednio, 596,5 oraz 577,3.

7 listopada wskaźnik 900 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczyła Francja - ale 14 listopada spadł poniżej 900, 17 listopada poniżej 800, 21 listopada poniżej 700, a 22 listopada poniżej 600 i obecnie wynosi on tam 564,6 po spadku o 102,9 w ciągu doby.

Belgia 23 października przekroczyła wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców - od 13 listopada wskaźnik ten wynosi w tym kraju poniżej 1000, od 14 listopada poniżej 900, od 15 listopada poniżej 800, od 18 listopada poniżej 700, od 19 listopada poniżej 600, a od 22 listopada poniżej 500 - obecnie jego wysokość to 488,7 - o 30,1 mniej niż dzień wcześniej.

Na przeciwnym biegunie znajduje się Islandia z 57,7 zakażenia koronawirusem w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców oraz Finlandia - z 69,4 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców.

Najmniej zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono w ostatnich 14 dniach w Finlandii - 0,2 i Norwegii - 0,4.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj