Władze największego stanu Australii wydały w piątek ostrzeżenie o "zagrożeniu substancjami radioaktywnymi" w kilku regionach, w tym w Perth.

Mała, srebrna kapsuła zawierająca cez-137 zagubiła się podczas transportu z północnej części Newman - małego miasteczka w odległym regionie Kimberley - do północno-wschodnich przedmieść Perth - poinformował Departament Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych.

"Substancja ta jest używana wewnątrz mierników w górnictwie. Ekspozycja na tę substancję może spowodować poparzenia radiacyjne lub chorobę popromienną" - powiedziała agencja.

Kapsuła zaginęła podczas transportu ciężarówką z kopalni do magazynu w Perth - poinformowała państwowa agencja zdrowia. Newman jest około 1200 km na północny wschód od Perth.

Ciężarówka wyruszyła 12 stycznia, ale zaginięcie kapsuły odnotowano dopiero w tym tygodniu. Kapsuła pochodziła z kopalni Rio Tinto.

Główny urzędnik służby zdrowia Australii Zachodniej Andrew Robertson powiedział, że kapsuła, jeśli była trzymana blisko ciała, mogła spowodować zaczerwienienie skóry i oparzenia radiacyjne.