Kwota 50 mln dolarów australijskich (35 mln USD) zostanie w ciągu 4 lat przeznaczona na przywrócenie siedlisk koali, szkolenia w leczeniu i opiece nad torbaczami oraz na badania nad ich zdrowiem.

Czytaj więcej

Australia. 126 zarzutów za masakrę koali

Szacuje się, że zaledwie od 2018 roku populacja sympatycznych torbaczy, drugiego obok kangurów najbardziej znanego symbolu Australii, populacja tych sympatycznych torbaczy zmalała o 30 procent.

Głównymi przyczynami tego zjawiska są pożary buszu i susze, które znacząco zmniejszają tereny zamieszkiwane przez koale.

Ponadto gatunek ten jest atakowany przez chlamydie, które powodują ślepotę i bezpłodność tych zwierząt.

Czytaj więcej

Australia: W pożarach buszu ucierpiało niemal 3 mld zwierząt

Obecnie na Czerwonej Liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) koale uznaje się za gatunek "wrażliwy" Według IUCN na wolności żyje od 100 tys. do 500 tys. koali, ale według
Australian Koala Foundation, po katastrofalnych pożarach buszu w 2019 roku ta liczba jest znacznie niższa.