Język angielski był do tej pory jednym z 24 obowiązujących we Wspólnocie. Hübner wytłumaczyła, że każde państwo należące do Unii Europejskiej może wybrać jeden oficjalny język urzędowy. Poza Wielką Brytanią języka angielskiego używa się również w Irlandii i na Malcie. Państwa te zgłosiły jednak inne języki urzędowe. 

- Skoro nie ma Wielkiej Brytanii, nie ma też języka angielskiego - powiedziała Hübner.

Europosłanka potwierdziła natomiast, że angielski jest dominującym językiem w Unii Europejskiej i to właśnie tym językiem najczęściej posługują się urzędnicy.

Portal politico.eu zauważył, że po ogłoszeniu wyników referendum w Wielkiej Brytanii europejskie instytucje coraz częściej przesyłają komunikaty w języku niemieckim i francuskim.