Iceland peacetime preparedness - Islandia

Od 2008 roku samoloty myśliwskie państw członkowskich NATO zaczęły być na bieżąco rozmieszczane w Islandii w celu zapewnienia możliwości szybkiego reagowania oraz zapewnienia, że Sojusz może zadbać o stałe bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej.

AWACS

W skład systemu AWACS wchodzą między innymi odpowiednio zaadaptowane samoloty dozoru radiolokacyjnego dalekiego zasięgu, które NATO utrzymuje jako zdolność dowodzenia i kontroli nad przestrzenią powietrzną. Samoloty wprowadzone zostały, aby zwiększyć kontrolę NATO nad Polską i Rumunią w świetle kryzysu na Ukrainie, w celu ochrony Olimpiady w Atenach w 2004 roku, kontroli piłkarskich mistrzostw świata w Niemczech oraz dla bezpieczeństwa szczytu nuklearnego w Hadze w 2014 roku.

Air policing - Kraje Bałtyckie

Misja ochrony przestrzeni powietrznej Litwy i Estonii prowadzona jest od 2004 roku, czyli od czasu wstąpienia tych państw do NATO. W jej ramach realizowane są między innymi zadania związane z nadzorem i ochroną przestrzeni powietrznej państw bałtyckich oraz zapewnieniem wsparcia lotniczego w sytuacjach nadzwyczajnych.

Air policing - Słowenia

Samoloty sojuszników NATO wspomagają kraje bałtyckie - Albanię i Słowenię, aby zachować integralność ich suwerennej przestrzeni powietrznej oraz zapewnić ich bezpieczeństwo zbiorowe.

Air policing - Albania

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Samoloty sojuszników NATO wspomagają kraje bałtyckie - Albanię i Słowenię, aby zachować integralność ich suwerennej przestrzeni powietrznej oraz zapewnić ich bezpieczeństwo zbiorowe.

KFOR - Kosowo

Operacja KFOR uruchomiona została na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie. Do najistotniejszych zadań KFOR należy zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrona i koordynacja dystrybucji pomocy humanitarnej, a także doradztwo i wsparcie szkolenia Kosowskich Sił Bezpieczeństwa (KSF). Operacja zajmuje się także ochroną klasztoru Decani (Monaster Decani), jako miejsca o tak zwanym  statusie specjalnym.

Active Endeavour - Morze Śródziemne

Operacja Active Endeavour (OAE) na Morzu Śródziemnym rozpoczęła się w październiku 2001 roku uruchomiona została jako reakcja Sojuszu na ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi i zapobieganie aktom terroru na Morzu Śródziemnym.

Wsparcie NATO w Turcji

4 grudnia 2012 roku NATO postanowiło rozmieścić rakiety Patriot w celu wzmocnienia obrony powietrznej Turcji oraz ochrony ludności cywilnej na terenie tego kraju w odpowiedzi na kryzys w Syrii.

Resolute Support Mission (RSM)

Misja doradczo-szkoleniowa Resolute Support (RSM) uruchomiona została 1 stycznia 2015 roku po zakończeniu operacji ISAF. Siły biorące w niej udział nie są bezpośrednio angażowane w zadania zwalczania rebeliantów oraz w operacje antynarkotykowe. ?Działania obejmują m.in. kwestie przejrzystości procesów budżetowych, wewnętrznych mechanizmów kontrolnych, cywilnej kontroli resortów siłowych, planowania strategicznego, wywiadu i komunikacji strategicznej.

Unia Afrykańska

Od 2005 roku NATO świadczy różnego rodzaju wsparcie Unii Afrykańskiej, na jej prośbę. Współpraca obejmuje między innymi szkolenia, pomoc ekspertów, wsparcie powietrzne i desantowe.

Ocean Shield

NATO rozpoczęło operację Ocean Shield w sierpniu 2009 roku w związku z wzrastającym zagrożeniem atakami pirackimi u wybrzeży Somalii. Operacja obejmuje eskortę statków Światowego Programu Żywnościowego (WFP) transportujących pomoc humanitarną dla ludności Somalii i konwojów misji Unii Afrykańskiej, prowadzenie obserwacji, pełnienie roli odstraszającej oraz udzielanie pomocy zagrożonym statkom. Mandat sił został rozszerzony o możliwość prowadzenia działań ofensywnych oraz zatrzymywania i aresztowania osób podejrzanych o piractwo. Jej misja, oprócz prowadzenia działań antypirackich na morzu obejmuje także wsparcie w zakresie budowy zdolności służb ochrony wybrzeża państw regionu.