Prawie 4000 osób wzięło udział w wydarzeniu w Bercy AccorHotels Arena 29 maja, nosząc maskę, ale nie dystansując się społecznie. Celem imprezy "SPRING" (Study on PRevention of SARS-CoV-2 transmission in a large INdoor Gathering), prowadzonej przez Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, było sprawdzenie, czy można bezpiecznie zezwolić na koncerty bez ograniczania liczby widzów.

"Podsumowując, udział w koncercie nie był związany ze zwiększonym ryzykiem przeniesienia SARS-CoV-2 podczas koncertu bez zachowania dystansu społecznego, wśród osób z ujemnym testem antygenowym w zamkniętym pomieszczeniu" - stwierdzono w raporcie.

Wszyscy uczestnicy byli w wieku od 18 do 45 lat i uzyskali ujemny wynik testu na obecność antygenu w ciągu trzech dni poprzedzających koncert. Dwie trzecie z 6 000 uczestników wzięło udział w koncercie, a 2 000 pozostało w domu jako część grupy kontrolnej.

Każdy z nich wykonał test w dniu koncertu, a następnie drugi test śliny siedem dni później.

50 procent uczestników otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki, ale tylko 7 procent było w pełni zaszczepionych.

Wśród 3917 uczestników koncertu, 8 miało pozytywny wynik testu po koncercie, w porównaniu do 3 z 1947 w grupie kontrolnej. Spośród tych 8 osób, 5 miało wynik pozytywny już w dniu koncertu, co oznacza, że nie doszło do zakażenia podczas imprezy.

Wskaźnik zachorowalności w obu grupach wyniósł odpowiednio 0,2% i 0,15%, co "odpowiada szacowanemu wskaźnikowi zachorowalności" - czytamy w raporcie.

To dobra wiadomość dla rządu, który zezwolił na koncerty z udziałem publiczności od 30 czerwca. Francuski paszport zdrowotny jest wymagana w przypadku koncertów, w których uczestniczy więcej niż 1000 osób, co oznacza, że uczestnicy muszą mieć dowód pełnego szczepienia, niedawny ujemny test lub muszą przejść chorobę.

W przeciwieństwie do imprezy testowej, noszenie masek nie jest obowiązkowe podczas dużych koncertów.