Swój wniosek o karę dla uczestników maszy, która odbyła się w sobotę w Starachowicach, w ósma rocznice śmierci Jadwigi Kaczyńskiej, wnioskodawcy opierają na zdjęciach z uroczystości.

Ich zdaniem fotografie dowodzą, że osoby uczestniczące we mszy nie zachowały obowiązkowego dystansu, a także, że Jarosław Kaczyński nie dopełnił wymogu noszenia maseczki - zdjął ją podczas przemówienia.

"Z fotogalerii jasno wynika, że osoby przebywające w miejscu sprawowania kultu religijnego nie przestrzegały obecnie obowiązujących zasad i rozporządzenia. Nadto, rozporządzenie dopuszcza przebywanie w kościołach bez zakrywania ust i nosa tylko osób sprawujących kult religijny – w fotogalerii widzimy, że pan Jarosław Kaczyński nie przestrzegał tego zapisu"- piszą działacze Unii, cytowani przez Onet.

Powołują się jednocześnie na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. "w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z późniejszymi zmianami) w kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m" - czytamy we wniosku.

Unia Młodych chce, aby osoby nieprzestrzegające narzuconych prawem wymogów zostały zgodnie z przepisami ukarane.