Sędzia ogłaszał wyrok w jednym pomieszczeń komisariatu policji w podmoskiewskich Chimkach. Nawalny trafił tamw niedzielę wieczorem, gdy został zatrzymany po powrocie do Rosji z Niemiec. Jest oskarżany o "wielokrotne naruszenie okresu próbnego", który upłyną 30 grudnia ubiegłego roku. Chodzi o sprawę sprzed sześciu lat. gdy został skazany na 3,5 roku więzienia w zawieszeniu. Tuż przed powrotem Nawalnego z Niemiec do Rosji Federalna Służba Wykonania Wyroków (FSIN) wystąpiła do sądu z wnioskiem o aresztowanie opozycjonisty. Następne posiedzenie w tej sprawie ma odbyć się 29 stycznia.

Uwolnienia opozycjonisty domagają się państwa UE i USA. Amnesty International uznała z kolei opozycjonistę za więźnia sumienia.