Minister zdrowia wprowadzając od 20 marca lockdown w całym kraju powoływał się m.in. na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Najwyższy wskaźnik zakażeń, a także największy wzrost zakażeń w liczbach bezwzględnych wykryto w ciągu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (24 748). Średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni w tym województwie 7 marca przekroczyła 40, 13 marca 50, a 17 marca 60 i wynosi obecnie 65,13 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 3,01). Na Mazowszu od 24 dni liczba wykrywanych w ciągu doby zakażeń przekracza tysiąc, trzeci dzień z rzędu jest ona wyższa od 4 tysięcy.

W województwie warmińsko-mazurskim, gdzie lockdown wprowadzono już 27 lutego, wskaźnik zakażeń również utrzymuje się na poziomie wyższym od średniej dla całego kraju. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 6 356 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 63,92 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 0,33 więcej niż dobę wcześniej).

13 marca wskaźnik przekroczył 40 w województwie śląskim, 17 marca przekroczył 50, a 19 marca 60 - i obecnie wynosi on tam 61,86 (wzrost o 4,52, w liczbach bezwzględnych oznacza to 19 522 zakażeń w ciągu 7 dni).

Czwartym województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie, gdzie wskaźnik zakażeń 17 marca przekroczył 60 - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 9 989 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 60,8 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 0,47 więcej niż dobę wcześniej).

6 marca wskaźnik ten przekroczył 40 w województwie lubuskim, a 15 marca - 50. W ciągu siedmiu dni w województwie tym wykryto co najmniej 3 971 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 56,15 zakażeń (wzrost o 0,06).

2 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie kujawsko-pomorskim, 11 marca - 40, a 18 marca - 50. W województwie tym wykryto co najmniej 8 212 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 56,69 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 3,96).

9 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie dolnośląskim, 15 marca - 40, a 18 marca - 50. W województwie tym wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 54,27 (wzrost o 3,63, w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 11 012 zakażeń koronawirusem)

Wskaźnik 14 marca przekroczył 40 również w województwie podkarpackim, gdzie wykryto co najmniej 7 407 zakażenia w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 49,77 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 2,09).

Autopromocja
LOGISTYKA.RP.PL

Branża, która napędza polską gospodarkę

CZYTAJ WIĘCEJ

11 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie małopolskim, a 17 marca 40 i obecnie wynosi 45,88 (wzrost o 2,42, w liczbach bezwzględnych to 10 964).

13 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie łódzkim, a 17 marca 40, gdzie wynosi obecnie 44,72 (wzrost o 3,87, 7 666 zakażeń w 7 dni).

W woj. opolskim wskaźnik ten wynosi 38,33, po dobowym wzroście o 2,97 (w liczbach bezwzględnych - 2 632 zakażenia).

15 marca wskaźnik przekroczył 30 w woj. świętokrzyskim, gdzie wynosi 37,58 po wzroście o 1,94 (3 236 zakażeń w 7 dni).

Na przeciwnym biegunie znajduje się województwo lubelskie, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 30,02.

Średnia ta niska jest też w woj. zachodniopomorskim (36,19).