W opublikowanym we wtorek oświadczeniu Stała Komisja ds. Szczepień (Stiko) wyjaśniła, że wydawane rekomendacje dotyczą również sytuacji, gdy w sprawie danego preparatu pojawią się nowe wyniki badań.

W sprawie szczepionki firmy AstraZeneca stwierdzono, że powinna być ona podawana osobom w wieku 60 lat i starszym. Wątpliwości dotyczą występujących objawów zakrzepowo-zatorowych. Pojawiały się one od 4 do 16 dni po szczepieniu, głównie u osób w wieku poniżej 60 lat.

Stiko porusza również o kwestii podawania drugiej dawki szczepionki młodszym osobom, którym podano już pierwszą dawkę. Zapowiedziano wydanie dodatkowego zalecenia w tej sprawie do końca kwietnia. Wyjaśniono, że szczepienie preparatem firmy AstraZeneca rozpoczęto na początku lutego, a zalecany odstęp między szczepieniami wynosi 12 tygodni, więc pierwsze podawanie drugiej dawki zaplanowano na początek maja.

Niemieckie landy ograniczają stosowanie

We wtorek władze Berlina, Monachium, Brandenburgii i największego kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii podjęły decyzję o tymczasowym wstrzymaniu szczepień dla młodszych osób.

Decyzje zostały podjęte po doniesieniach o występowaniu zakrzepów krwi u pacjentów, którym podano szczepionkę firmy AstraZeneca. Skłoniło to kanclerz Angelę Merkel do zwołania pilnego spotkania w tej sprawie.

Instytut Paula Ehrlicha poinformował, że w sumie 31 takich zakrzepów krwi zostało zgłoszonych do 29 marca z około 2,7 milionów dawek AstraZeneca, które zostały podane w całych Niemczech do tej pory. Dziewięć z tych osób zmarło i wszystkie przypadki, z wyjątkiem dwóch, dotyczyły kobiet w wieku od 20 do 63 lat.

Kanada reaguje na doniesienia z Europy

W poniedziałek Kanada zawiesiła stosowanie szczepionki AstraZeneca u osób poniżej 55. roku życia, powołując się na nowe, niepokojące dane z Europy.

Kanadyjski Narodowy Komitet Doradczy ds. Szczepień zarekomendował zawieszenie - z przyczyn bezpieczeństwa - użycia szczepionki AstraZeneca u osób mających mniej niż 55 lat.

- Jest istotna niepewność co do korzyści z podania szczepionki AstraZeneca na COVID-19 dorosłym w wieku poniżej 55 lat biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko - oświadczyła dr Shelley Deeks, wiceprzewodnicząca Narodowego Komitetu Doradczego ds. Szczepień.

Szczepionkę AstraZeneca dopuszczono do użycia w ponad 70 krajach świata (w tym Polsce). Po pojawieniu się obaw dotyczących związku szczepionki z pojawianiem się zakrzepów kilkanaście krajów UE zawiesiło stosowanie szczepionki, ale - po zapewnieniu przez Europejską Agencję Leków (EMA), że korzyści ze stosowania szczepionki przewyższają ryzyko związane z jej podaniem, większość krajów Europy wznowiła szczepienia z jej użyciem.

Przez pewien czas szczepienia z użyciem szczepionki AstraZeneca były wstrzymane m.in. w Niemczech.