Wyniki najnowszego sondażu Centrum Lewady opublikował rosyjski dziennika Kommiersant. Wynika z niego, że aż 70 proc. Rosjan pozytywnie ocenia rolę Józefa Stalina, przywódcy Związku Radzieckiego w latach 1924-1953. To najwyższe poparcie dla sowieckiego dyktatora, które Centrum Lewady odnotowało od początku przeprowadzenia sondaży w Rosji. W latach 2006-2019 pozytywnie oceniało Stalina około 39-49 proc. respondentów. Jedynie 19 proc. Rosjan negatywnie ocenia rządy Stalina.

Wzrosła też liczba tych, którzy uważają, że represje stalinowskie były całkowicie lub częściowo uzasadnione. To aż 46 proc. Z sondaży, które przeprowadzano przed 2011 roku opinię taką miało 30 proc. ankietowanych.