W notatce skierowanej do prokuratora generalnego i sekretarza ds. bezpieczeństwa krajowego Trump wskazuje, że należy rozstrzygać wnioski o azyl w ciągu 180 dni od ich wypełnienia, pobierać opłaty za składanie wniosków o azyl i zakazywać imigrantom nielegalnie przekraczającym granicę USA podejmowania pracy, dopóki nie otrzymają azylu.

Donald Trump wielokrotnie wypowiadał się krytycznie o rosnącej liczbie starających się o azyl w USA sugerując, że składanie takich wniosków to wybieg służący legalizowaniu pobytu w USA przez nielegalnych imigrantów.

Teraz Departament Sprawiedliwości i Departament Bezpieczeństwa Krajowego mają 90 dni na przygotowanie propozycji przepisów umożliwiających realizację wskazówek prezydenta. Nie jest jasne kiedy takie przepisy mogłyby wejść w życie.

To kolejna próba zmian polityki imigracyjnej z pominięciem Kongresu podejmowana przez Donalda Trumpa i jego administrację.

Trump w swojej notatce przekonuje, że zaproponowane rozwiązania "wzmacniają procedurę azylową i chronią system przed nadużyciami" jeśli chodzi o procedurę uzyskiwania azylu w USA.