W środę na 39. posiedzeniu Sejmu posłanka Anna Mucha (PiS) przedstawiła sprawozdanie z prac komisyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach w celu wdrożenia dyrektyw unijnych.

Czytaj więcej

Rząd wziął się za śmieci i recykling. Co jest w nowelizacji ustawy o odpadach

Przepisy nakładają na kraje Unii Europejskiej m.in. przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 65 proc. do 2035 r., zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i uznanie tych odzyskanych za ważne źródło surowców. Ma to pomóc w stopniowym ujednoliceniu krajowych środków gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w krajach członkowskich.

Etap legislacyjny: trafiła do komisji