Sondaż w tej sprawie przeprowadził CBOS. 

Respondentów zapytano o to, "Czy, Pana(i) zdaniem, w Warszawie powinien stanąć pomnik upamiętniający wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej czy też nie?".

56 proc. ankietowanych poparło ten pomysł. Przeciwko było 35 proc. osób. Zdania w tej sprawie nie miało 9 proc. ankietowanych.

Dla porównania w marcu 2015 roku inicjatywę popierało 61 proc. ankietowanych. Największe poparcie dla tego pomysłu było we wrześniu 2010 roku. Pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy chciało 76 proc. respondentów.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 1-7 grudnia 2017 r. na liczącej 925 osób reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.