Starzenie się społeczeństwa to proces określany jako wzrost udziału osób starszych w grupie ludzi żyjącej na danym obszarze, czyli na terenie danego kraju. Eksperci badający to zjawisko zauważają w ostatnich latach przyspieszenie tego procesu i twierdzą, że nie będzie on zwalniał tempa. Poziom starzenia się społeczeństwa jest zwykle określany wskaźnikiem przedstawiającym liczbę osób powyżej 65. roku życia zamieszkujących dane państwo. Okazuje się, że wskaźnik ten najwyższy jest we Włoszech i Japonii, gdzie już przekracza 20 proc. (czyli ludzie powyżej 65. roku życia stanowią 20 proc. społeczeństwa). W Polsce natomiast przekracza 13 proc. Ale będzie on wzrastał. I już za 15 lat we Włoszech i Japonii zbliży się do 30 proc., natomiast w Polsce przekroczy 20 proc.

Dlaczego ten proces tak szybko zachodzi? Składają się na to trzy podstawowe przyczyny. Przede wszystkim rodzi się coraz mniej dzieci. Zatem w społeczeństwie zmianie ulega jego struktura wiekowa. Mamy więcej seniorów niż juniorów. Spadek liczby urodzeń może nieść ze sobą jeszcze jedno ryzyko. Społeczeństwo będzie się nie tylko starzało, ale też pod względem demograficznym po prostu zmniejszało.

Jednocześnie żyjemy coraz dłużej. Spowodowane to jest oszałamiającym postępem medycyny i wzrostem poziomu życia. Ludzie mają więcej pieniędzy na dobrej jakości produkty żywieniowe, odpoczynek i lepszy dostęp do opieki zdrowotnej. Coraz więcej osób stawia też na profilaktykę zdrowotną. Dzięki temu są zdrowsi, silniejsi i dłużej żyją w pełni sił. Zdaniem ekspertów długość życia będzie wzrastać i w krajach wysoko rozwiniętych w ciągu 15 lat średnia przekroczy 80 lat.

Także migrujemy. Na wyjazd z kraju decydują się głównie młodzi ludzie w wieku produkcyjnym. W związku z migracją osób młodszych nie przybywa też w społeczeństwie nowych obywateli. Tym samym statystycznie w kraju ubywa ludzi młodszych i przybywa ludzi starszych, czyli społeczeństwo się starzeje.

To wszystko wywołuje zmiany w procesach kulturowych, politycznych, światopoglądowych czy nawet technologicznych zachodzących w danym kraju. A zdaniem ekspertów w społeczeństwach będzie coraz większa dominacja osób starszych. Tym samym zajdą też zmiany niemal w każdej dziedzinie życia. Będziemy potrzebować mniej szkół dla dzieci, a więcej uniwersytetów trzeciego wieku czy sanatoriów. Ale również miejsca [link=http://kariera.pl]pracy[/link] będą zajmowały coraz starsze osoby.