Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Wyrok został opublikowany 27 stycznia 2021 roku.

Jak informuje Amnesty International, kobiety, które zwróciły się to Europejskiego Trybunału Praw Człowieka twierdzą, że polska ustawa aborcyjna wyrządza im poważną krzywdę i narusza ich prawa do prywatności oraz wolności od tortur i innego złego traktowania.

W sprawie obowiązującego prawa do ETPC zwróciły się również organizacje, w tym Amnesty International, Center for Reproductive Rights, Human Rights Watch, International Commission of Jurists (ICJ), International Federation for Human Rights (FIDH), International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN), Women Enabled International, Women’s Link Worldwide, oraz World Organisation Against Torture (OMCT).

"Restrykcyjne prawa aborcyjne, takie jak polskie, są sprzeczne z międzynarodowymi i europejskimi standardami praw człowieka oraz wytycznymi dotyczącymi zdrowia publicznego. Narażają one na szwank wolność, godność, zdrowie i życie kobiet. Interwencje naszych organizacji mają na celu zwrócenie uwagi na krytyczne aspekty praw człowieka związane z tak restrykcyjnymi przepisami. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać wysiłki zmierzające do pociągnięcia Polski do odpowiedzialności za te ciągłe naruszenia praw człowieka" - stwierdzają.

Po zmianie przepisów, Polska ma jedno z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych w Europie. Polska i Malta to jedyne państwa Unii Europejskiej, które nie zalegalizowały aborcji na życzenie lub z szerokich względów społecznych. 

W naszym kraju aborcja jest dozwolona tylko w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, lub gdy ciąża jest wynikiem gwałtu.

AI informuje, że orzeczenie TK wyeliminowało jedną z ostatnich pozostałych podstaw prawnych dla aborcji (ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu) w ramach wysoce restrykcyjnego polskiego prawa, a jego wejście w życie oznacza, że obecnie w Polsce istnieje prawie całkowity zakaz aborcji. Wcześniej ponad 90 proc. z około 1000 legalnych aborcji wykonywanych rocznie w Polsce było przeprowadzanych właśnie na tej podstawie.