W dużych jednostkach wojskowych zostały wprowadzone dodatkowe weekendowe dyżury, a  w wielu z nich został także dodatkowo wprowadzony tryb pracy zmianowej - takie informacje dotarły do "Rzeczpospolitej". Chodzi m.in. o Żandarmerię Wojskową.

Czy to oznacza podniesienie stanu gotowości Sił Zbrojnych? A także czy wojsko przygotowuje się do wsparcia dla policji w utrzymaniu porządku publicznego na ulicach miast? - zapytaliśmy w sobotę resort obrony narodowej.

"Nie ma wprowadzonego stany podwyższonej gotowości, natomiast jest utrzymywany rozszerzony monitoring epidemiczny w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie. Oczywiście wojsko tak jak zwykle pełni służbę także w weekendy co jest standardem utrzymywania zdolności operacyjnych" - odpowiedziało nam Centrum Operacyjne MON.

Z informacji tej wynika też, że w sobotę zaangażowanych jest na terenie całego kraju 5 382 żołnierzy Wojska Polskiego i blisko 650 jednostek sprzętu.

"Wspieramy Straż Graniczną i Policję w ochronie granic oraz w przestrzeganiu kwarantanny. Pomagają żołnierze wojsk operacyjnych - wojska inżynieryjne, logistycy, medycy, Żandarmeria Wojskowa oraz Wojska Obrony Terytorialnej. Jesteśmy gotowi do rozszerzenia wsparcia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Reagujemy na zmieniające się okoliczności, wydajemy stosowne decyzje, które rozszerzają zakres pomocy udzielanej przez Wojsko Polskie. Żandarmeria Wojskowa pełni wspólną służbę patrolową z Policją, sprawdza realizacji kwarantanny i wspiera działania na przejściach granicznych. W każdym województwie działają wojskowe zgrupowania zadaniowe, które udzielają wsparcia Ministerstwu Zdrowia. Mają one do dyspozycji: kilkadziesiąt pojazdów sanitarnych i mikrobusów, realizują np. dostawy leków i niezbędnego sprzętu do szpitali" - dodaje Centrum Operacyjne MON.