Nie będzie państwowego egzaminu fizjoterapeutycznego i państwowego egzaminu z ratownictwa medycznego. Taką zmianę wprowadza uchwalona przez Sejm ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej i niektórych innych ustaw.

Egzaminy miały zapewnić jednolite przygotowanie do zawodu absolwentów różnych uczelni. Przed wejściem w 2019 r. standaryzacji kształcenia szkoły wyższe szkoliły różnie. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia dziś, kiedy programy studiów na fizjoterapii i ratownictwie medycznym są jednakowe, egzaminy nie są potrzebne.

Czytaj więcej

Karetka w każdej gminie pomoże w ochronie ludności cywilnej

Zmieni się organ, który prowadzi rejestr pielęgniarek i położnych wykonujących w Polsce czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej – z okręgowych rad pielęgniarek i położnych na Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Oświadczenie o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu będzie można złożyć w dowolnej okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.

Nowelizacja obejmuje też prawo farmaceutyczne. Firma farmaceutyczna będzie podlegać karze od 10 tys. zł do 100 tys. zł, jeśli nie powiadomi o wprowadzeniu do obrotu produktu leczniczego lub nieterminowo wykona ten obowiązek. Jeśli nie przekaże próbki produktu leczniczego wraz dokumentacją do badania jakościowego lub się opóźni, będzie podlegać karze od 50 tys. zł do 300 tys. zł.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu