Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na znaczenie współpracy między samorządem, biznesem i nauką w naszym regionie.

Zakładanym rezultatem spotkania jest skupienie inicjatyw lokalnych oraz regionalnych na rzecz rozwoju gospodarczego, odnajdywanie i przełamywanie barier, które pojawiają się w zakresie współpracy, a także wypracowanie nowych form współdziałania w obszarze biznes – nauka – administracja.