Marszałek Bogusław Śmigielski odebrał z rąk wojewody Zygmunta Łukaszczyka pozwolenie na jego modernizację. Dzięki temu będzie można zakończyć procedury przetargowe i zgodnie z planami 1 lipca przekazać plac budowy generalnemu wykonawcy. Przebudowa stadionu powinna się zakończyć 29 kwietnia 2011 r. Wartość robót opiewa na kwotę 360 mln zł. Pieniądze na ten cel będą pochodziły z budżetu samorządu województwa i Ministerstwa Sportu.