Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów oraz przejrzystości procedur sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Deklaracje uczestnictwa można składać do 15 marca. Więcej informacji: [link=http://www.fairplay.pl]www.fairplay.pl[/link].