Dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli gmin zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. W jego trakcie omówiono zagadnienia związane z problematyką dopalaczy, przemocą wobec dzieci oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi.