Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

KW Policji w Szczecinie otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł na doposażenie oddziału antyterrorystycznego.

150 tys. zł pokryje koszty remontów siedzib policji w Koszalinie i Szczecinie. KW PSP otrzyma natomiast 100 tys. zł na działania profilaktyczno-edukacyjne oraz usprawnienie działania w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.