Bodnar dostał od sędziów zielone światło do czystki w krakowskich sądach

Stanowiska stracą prezes i 3 wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie oraz 5 prezesów sądów rejonowych. Na ich dymisję zgodę wyraziło kolegium SO.

Publikacja: 26.03.2024 17:50

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar przed posiedzeniem rządu w KPRM w Warszawie

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar przed posiedzeniem rządu w KPRM w Warszawie

Foto: PAP/Paweł Supernak

Jak informuje portal oko.press kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie wyraziło zgodę na odwołanie całego kierownictwa SO: sędziego Bartłomieja Migdy — Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie oraz sędziów: Ireny Bochniak, Piotra Kowalskiego i Michała Puza — Wiceprezesów SO w Krakowie.

Minister Adam Bodnar może też odwołać prezesów i wiceprezesów w sądach rejonowych podległych krakowskiemu sądowi okręgowemu:

 • Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty Macieja Pragłowskiego i wiceprezesa tego sądu, Łukasza Felisiaka
 • Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Marcina Cichońskiego
 • Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Piotra Skrzyszowskiego
 • Prezes Sądu Rejonowego w Myślenicach Małgorzatę Święch
 • Prezes Sądu Rejonowego w Wieliczce Ewę Motyczyńską-Pałys

Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie negatywnie zaopiniowało odwołanie 5 prezesów i 1 wieceprezeski podkrakowskich sądów rejonowych. Dzięki tej decyzji stanowiska zachowali:

 • Prezes Sądu Rejonowego w Miechowie Jarosław Koczański
 • Prezes Sądu Rejonowego w Chrzanowie Rafał Sobczuk
 • Prezes Sądu Rejonowego w Olkuszu Wojciech Trzaska
 • Prezes Sądu Rejonowego w Wadowicach Karolina Miklaszewska
 • Prezes Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej Izabela Fluder
 • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Myślenicach Lucyna Podsadecka.

Dlaczego Adam Bodnar chce dymisji kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie

Przypomnijmy, iż w poniedziałek 4 marca minister sprawiedliwości Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania całego kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie i dziesięciu podległych mu prezesów sądów rejonowych.

Jak wskazano w komunikacie, minister „decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie podjął po starannym zapoznaniu się z apelem grupy 180 sędziów z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie z 22 stycznia 2024 r. oraz po analizie dokumentów dotyczących i sytuacji sądu, okoliczności powołania sędziego SO Bartłomieja Migda na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie oraz okoliczności związanych z objęciem przez niego urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie”.

Jak pisało MS, ich analiza wskazuje, że o jego nominacji zadecydowały względy pozamerytoryczne, w tym głównie poparcie, jakiego udzielił kilku członkom nieprawidłowo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa. Analogiczne kryteria zadecydowały o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie sędziów: SO Piotra Kowalskiego i SO Michała Puza.

Resort podkreślił, że „sytuacja w której orzeczenia wydane z udziałem wymienionych wyżej osób pełniących tak wysokie funkcje w sądownictwie mogą być podważone przez strony w oparciu o zarzut nieprawidłowej obsady sądu niewątpliwie podważa autorytet wymiaru sprawiedliwości”.

MS: sądy okręgu krakowskiego to wręcz modelowy przykład układu

W komunikacie wskazano, że prezesi sądów rejonowych objętych obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie "realizując politykę byłego Ministra Sprawiedliwości stosowali wobec stosujących prawo europejskie sędziów administracyjne środki represji polegające m.in. na nieuzasadnionym przenoszeniu pomiędzy wydziałami, czy 30-dniowym zawieszeniu w pełnieniu obowiązków".

Jak pisało MS, sądy okręgu krakowskiego to "wręcz modelowy przykład układu, w którym w okresie ostatnich 5 lat o awansach na stanowiska kierownicze decydowały nie względy merytoryczne, czy doświadczenie menedżerskie kandydatów, ale układ personalnych powiązań, a także wzajemna wymiana przysług, gdzie punktem zwrotnym w karierze wielu sędziów było udzielenie poparcia kandydatom do utworzonej w sędziowskiej części w sposób niezgodny z Konstytucją i standardami międzynarodowymi Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r.".

Czytaj więcej

Bodnar robi wielką czystkę w krakowskich sądach. MS pisze o układzie zamkniętym


Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek