Spotkanie z twórcami form dokumentalnych low-tech odbędzie się 19 maja (czwartek) o godz. 19:30 w Galerii Nizio, przy ul. Inżynierskiej 3/4 w Warszawie.

Wykorzystywana przez artystów technika nazywana jest metodą low-tech w odróżnieniu od high-tech (technologii zaawansowanej). Ich działania mają na celu nie tylko rejestrację rzeczywistości.

Czas potrzebny do stworzenia haftu pozwala na nawiązanie relacji, rozmowy na temat tego, co obserwowane, budowę poczucia wspólnoty, badanie zastanej rzeczywistości, ma na celu lepsze jej zrozumienie oraz stworzenie warunków do jej transformacji.

Powstałe prace, często zbiorowego autorstwa, są dokumentacją procesów zewnętrznych jak i wewnętrznych zachodzących w danej grupie, a dokumentowany może stać się dokumentującym.

Realizując swój projekt Vahida i Aviv odwiedzili Kair, Belgrad, Barcelonę i Bristol, planują także podróż do Palestyny. W tym roku przyjechali do Polski na zaproszenie galerii Nizio. Podczas spotkanie będzie można obejrzeć ich prace dokumentalne zrealizowane w poszczególnych miastach, a także porozmawiać o sposobach rejestracji rzeczywistości, integracji z mieszkańcami, oswajania przestrzeni publicznej i próbach jej transformacji. Obecnie pracują nad haftem dokumentalnym, który będzie obrazem procesów zachodzących na warszawskiej Pradze.

Dokument realizowany jest codziennie do 22 maja w godzinach 12.00-16.00. Punkt spotkań – Bistro, Stalowa 1. Spotkanie przygotowała Galeria Nizio we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę".