Prace powstały w 2013 roku w Areszcie Śledczym na Grochowie. Wykonały je kobiety odbywające karę więzienia na oddziałach zamkniętych, tzw. zamkach wspólnie z Pawłem Althamerem, Arturem Żmijewskim oraz Pałką Antoniewicz, Elizą Proszczuk, Justyną Kabalą, Dobrawą Borkałą, Grupą Reaktor – Laboratorium Rzeźby.

- Kobiety, które nie istnieją w życiu społecznym, dzięki sztuce doszły do głosu. Został nawiązany dialog: społeczeństwo na zewnątrz, słyszy głos z wewnątrz, z zamknięcia, z zamka. Z jednej strony czysty akt twórczy, z drugiej służebna rola sztuki w resocjalizacji - informują organizatorzy wystawy z Fundacji "Dom Kultury".

Na wystawie pokazywany będzie również film Jacka Taszakowskiego "Sztuka na zamku - dokumentacja" oraz fotografie Małgorzaty Brus - zapis twórczy działań za kratami.

Szczegóły na www.fundacjadomkultury.pl

Zobacz na Facebooku