Mirosław Ochojski: Zły sposób na usprawnienie

Inwestycje widzi się jako „państwowe”, a nie „społeczne”.

Publikacja: 25.07.2023 09:00

Mirosław Ochojski: Zły sposób na usprawnienie

Foto: Adobestock

Parlament pracuje obecnie nad skierowanym przez prezesa Rady Ministrów projektem ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Ogromne kontrowersje budzi Dział VA: Szczególne rozwiązania dla niektórych inwestycji strategicznych – dodany do projektu po zakończeniu etapu konsultacji publicznych.

Zapisom stawiane są przede wszystkim dwa zarzuty: pierwszy dotyczy próby pozbawienia głosu społeczeństwa przy inwestycjach znacznie oddziałujących na środowisko, a drugi – ograniczenia ochrony obszarów Natura 2000.

Pozostało 89% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Rzecz o prawie
Łukasz Guza: Kubeł zimnej wody
Rzecz o prawie
Jarosław Gwizdak: A takim był dobrym sędzią…
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Moda na retro
Rzecz o prawie
Marek Domagalski: Sędziowie z klapkami na oczach
Rzecz o prawie
Mikołaj Małecki: Nie da się oszukać kasy samoobsługowej