Jedną z istotnych zmian w prawie, które przyniósł 2022 r., było przyjęcie dyrektywy 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (DzU L 315 z 7 grudnia 2022, str. 44–59). Wspaniały prezent świąteczny dla wszystkich uważających, że bez parytetów nie da się zapewnić równego traktowania. `

Państwa członkowskie mają czas do 28 grudnia 2024 r. na przyjęcie odpowiednich przepisów wdrażających dyrektywę. Spółki notowane, te, które planują IPO i wszystkie, które deklarują, że bliskie są im wartości ESG, już teraz powinny przyjrzeć się jej postanowieniom i zastanowić, jakie zmiany wprowadzić.