Już ponad milion obcokrajowców pracuje w Polsce. Ogromny wzrost

Liczba zatrudnionych w Polsce cudzoziemców wzrosła w ubiegłym roku o przeszło jedną czwartą. Najwięcej pracuje w Polsce Ukraińców i Białorusinów.

Publikacja: 17.08.2023 12:04

O przeszło jedną czwartą (27,3 proc.) zwiększyła się w ubiegłym roku liczba cudzoziemców pracujących

O przeszło jedną czwartą (27,3 proc.) zwiększyła się w ubiegłym roku liczba cudzoziemców pracujących w Polsce

Foto: Adobe Stock

O przeszło jedną czwartą (27,3 proc.) zwiększyła się w ubiegłym roku liczba cudzoziemców pracujących w Polsce – podał w czwartek GUS. Na koniec grudnia ich liczba przekraczała milion. To 6,5 proc. ogólnej liczy osób wykonujących pracę w Polsce. W tej liczbie ponad 430 tys. stanowili zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych.

Najliczniejszą grupę (ok. 73 proc. już po inwazji Rosji na Ukrainę) stanowili obywatele Ukrainy. Drugą najliczniejszą grupą okazali się Białorusini, stanowiąc jedną dziesiątą populacji pracujących w Polsce obcokrajowców. Obywatele każdego z pozostałych państw stanowili po mniej niż 3 proc. ogółu opisywanej przez GUS grupy cudzoziemców. W sumie obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce na koniec ubiegłego roku pochodzili ze 150 państw.

Czytaj więcej

Azjata zastąpił Ukraińca. Polski rynek pracy zmienia się gwałtownie

Najwięcej pracowało mężczyzn, ale ich udział na przestrzeni 2022 r. zmniejszył się z 64,7 proc. do 58,2 proc. Średnia wieku zagranicznych pracowników była niższa niż pracujących Polaków i wyniosła 37,4 lat (w przypadku obywateli Polski to 42,6 lat).

Na koniec ubiegłego roku cudzoziemcy pracowali we wszystkich polskich powiatach i miastach na prawach powiatu. Wysokim udziałem obcokrajowców w ogólnej liczbie pracujących charakteryzowały się powiaty i miasta województwa lubuskiego. Natomiast najwyższy udział zatrudnianych cudzoziemców odnotowano w powiecie sejneńskim w województwie podlaskim (25,6 proc.).

Co robią cudzoziemcy pracujący w Polsce

Z danych GUS wynika, że w całym kraju obcokrajowcy zatrudniani byli najczęściej w podmiotach prowadzących działalność w zakresie usług administrowania oraz działalności wspierającej – co czwarta zatrudniona tam osoba miała obywatelstwo inne niż polskie. W branży związanej z zakwaterowaniem oraz gastronomią udział pracujących tam cudzoziemców wynosił w końcu ubiegłego roku 14 proc., podobnie jak w sektorze transportu. W pozostałych sektorach gospodarki nie przekraczał 10 proc.

Prawo do podjęcia pracy w Polsce przysługuje szerokiej grupie cudzoziemców. Swobodny dostęp do polskiego rynku mają obywatele UE, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu oraz Szwajcarii – przysługuje im prawo do pracy na takich samych warunkach, jak obywatelom Polski. Przyjezdni z innych państw mogą pracować w Polsce, jeżeli przedsiębiorca, który chce ich zatrudnić, uzyska dla nich zezwolenie na pracę albo jeśli posiadają zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę. Wyjątek od tej zasady obejmuje obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy: mogą oni legalnie pracować na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia.

O przeszło jedną czwartą (27,3 proc.) zwiększyła się w ubiegłym roku liczba cudzoziemców pracujących w Polsce – podał w czwartek GUS. Na koniec grudnia ich liczba przekraczała milion. To 6,5 proc. ogólnej liczy osób wykonujących pracę w Polsce. W tej liczbie ponad 430 tys. stanowili zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych.

Najliczniejszą grupę (ok. 73 proc. już po inwazji Rosji na Ukrainę) stanowili obywatele Ukrainy. Drugą najliczniejszą grupą okazali się Białorusini, stanowiąc jedną dziesiątą populacji pracujących w Polsce obcokrajowców. Obywatele każdego z pozostałych państw stanowili po mniej niż 3 proc. ogółu opisywanej przez GUS grupy cudzoziemców. W sumie obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce na koniec ubiegłego roku pochodzili ze 150 państw.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Rynek pracy
Wymagania firm wobec kandydatów do pracy mocno wzrosły
Rynek pracy
Dane o bezrobociu poważnym problemem rządu przed wyborami w Wielkiej Brytanii
Rynek pracy
Gdzie szukać pracy? Oto sektory, gdzie wakatów jest najwięcej
Rynek pracy
Młodsze zetki rwą się do pracy. Ze studiowaniem jest gorzej
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Rynek pracy
Wyjątkowo rachityczne ożywienie prace sezonowej
Rynek pracy
AI zatrzęsie rynkiem pracy. Kogo pogrąży a kto wypłynie?