Pracujący i aktywni zawodowo

Osoby pracujące stanowią 56,6 proc. wszystkich w wieku 15 – 89 lat. Z ponad 16,79 mln pracowników 745 tys. jest w wieku emerytalnym. Oznacza to, że wieku emerytalnym jest co 22 – co 23 pracownik. Młodych do 25 lat jest ponad 900 tys. Najliczniejszą grupą wiekową pracowników są osoby od 45 roku do wieku emerytalnego – ponad 6 mln.

Czytaj więcej

Rynek pracy wciąż rozgrzany, ale bezrobotnych przybyło

W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba osób aktywnych zawodowo zmniejszyła się o ponad 102 tys. Zmniejszyła się także proporcja pomiędzy pracującymi i niepracującymi. Pod koniec roku było to 1000 na 770 osób, o jedenaście osób niepracujących mniej niż w 3 kwartale i sześć osób mniej – rok wcześniej.

O 106 tyś. w ciągu kwartału zwiększyła się liczba pracujących. O ponad 80 tys. więcej pracuje kobiet niż pod koniec września. Wciąż jednak wskaźnik zatrudnienia kobiet (49,7 proc.). jest niższy niż mężczyzn (63,9 proc.)

Z badania BAEL wynika, że ponad milion osób pracowało w niepełnym wymiarze. Wśród pracowników (13,5 mln osób) większość ma umowy o pracę na czas nieokreślony, a na czasowych pracują ponad 2 mln osób.

Zdalnie pracowało 6 proc. pracujących – ponad 1 mln osób.

Połowa biernych zawodowo to emeryci

GUS grupę biernych zawodowo oszacował na 12,4 mln osób w wieku 15-74 lata. Ponad 7,4 mln to osoby w wieku poprodukcyjnym (czyli emerytalnym). Spora grupa – 2,3 mln – to uczący się.

Wśród osób niepracujących, które są w wieku produkcyjnym prawe 970 tys. nie pracuje ze względu na chorobę lub niepełnosprawność, a kolejnych 742 tys. opiekuje się kimś z rodziny.

W ciągu roku o ponad 121 tys. zmniejszyła się liczba kobiet biernych zawodowo.