jak podał Departament Pracy USA, liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 37 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 335 tys. To największy tygodniowy spadek liczby wniosków o zasiłek od lutego 2010 roku oraz najniższy poziom złożonych wniosków o stycznia 2008 roku. Dane pozytywnie zaskoczyły analityków. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 369 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła 3,214 mln w tygodniu, który skończył się 5 stycznia - podał Departament Pracy. Tutaj analitycy spodziewali się 3,155 mln osób.