Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu 

Obwieszczenie Ministra Przemysłu z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech z 2023 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2024 r. 

Obwieszczenie Ministra Przemysłu z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2023 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2024 r. 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2023 r.