Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2022 r. nr 1130.40.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2022 r. nr 1130.34.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2022 r. nr 1130.17.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego