Homoseksualny ślub nie może być uznany w Polsce

Urzędy stanu cywilnego nie zarejestrują aktu, który potwierdza zawarcie jednopłciowego małżeństwa za granicą.

Aktualizacja: 02.03.2018 15:51 Publikacja: 02.03.2018 04:52

Homoseksualny ślub nie może być uznany w Polsce

Foto: AdobeStock

Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok dotyczący par homoseksualnych. Uznał, że zagraniczny ślub pary jednopłciowej nie może być zarejestrowany w Polsce.

Sprawa dotyczyła dwóch Polek, które po wielu latach związku postanowiły wziąć ślub. Ceremonia odbyła się w styczniu 2015 r. w Edynburgu. Kilka miesięcy później kobiety wystąpiły do Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku o tzw. transkrypcję (wierne wpisanie) zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego. Zastępca kierownika urzędu odmówił.

Wskazał na art. 107 prawa o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z jego treścią kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji, m.in. gdyby była ona sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP. Urzędnik podkreślił, że polskie prawo nie przewiduje zawarcia związku małżeńskiego między osobami tej samej płci. Dlatego nie można aktu potwierdzającego taki związek zarejestrować w polskim urzędzie.

Kobiety odwołały się do wojewody pomorskiego, ale nic to nie dało. W jego ocenie urzędnik stanu cywilnego miał prawo odmówić transkrypcji. Przypomniał m.in., że art. 18 konstytucji wskazuje na ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Inne takiej ochronie nie podlegają. W ocenie wojewody rejestracja małżeństwa osób jednej płci byłaby sprzeczna z polskim prawem.

Racji kobietom nie przyznały ani Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, ani NSA, ani występująca w sprawie prokuratura. Sąd kasacyjny nie zgodził się, że w spornej sprawie doszło do naruszenia międzynarodowej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Przyznał, że w jej świetle każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego i niedyskryminacji, jeśli jednak chodzi o małżeństwo, to art. 12 tej konwencji odwołuje się do ustaw krajowych regulujących korzystanie z tego prawa. A jak zauważyła sędzia NSA Anna Łuczaj, zgodnie z polską konstytucją na razie małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.

To samo wynika z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W świetle prawa w Polsce małżeństwa jednopłciowe są niedopuszczalne. W ocenie sądu dopuszczenie transkrypcji oznaczałoby akceptowanie przez polską administrację małżeństw osób tej samej płci. NSA nie kwestionuje, że podejście do takich związków w Polsce się zmienia, ale wskazuje, że nie zmieniło się prawo. A organy administracji i sądy muszą działać w jego granicach. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II OSK 1112/16

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl

Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok dotyczący par homoseksualnych. Uznał, że zagraniczny ślub pary jednopłciowej nie może być zarejestrowany w Polsce.

Sprawa dotyczyła dwóch Polek, które po wielu latach związku postanowiły wziąć ślub. Ceremonia odbyła się w styczniu 2015 r. w Edynburgu. Kilka miesięcy później kobiety wystąpiły do Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku o tzw. transkrypcję (wierne wpisanie) zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego. Zastępca kierownika urzędu odmówił.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej