Syn państwa M. (dane zmienione) znalazł się wśród dzieci nieprzyjętych do przedszkola, ponieważ urodził się za wcześnie. W ostatniej fazie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 był wprawdzie wśród siedmiorga dzieci z liczbą 40 pkt uprawniającą do przyjęcia, ale komisja rekrutacyjna stwierdziła, że należało zdobyć 41 pkt. Ten 1 punkt przyznawano dzieciom najmłodszym, urodzonym w ostatnim kwartale 2017 r. Syn państwa M. urodził się wcześniej.

Rodzice chłopca, oboje pracujący, zaczęli dociekać, czy takie kryterium ma oparcie w przepisach. I go nie znaleźli. Nie wymienia go prawo oświatowe ani zarządzenie burmistrza ze stycznia 2020 r., określające harmonogram czynności rekrutacyjnych do przedszkoli. Nie ma go też w uchwale rady miejskiej z 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli. Uchwała ustala pięć kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania, ale nie ma wśród nich daty urodzenia, poczynając od dzieci najmłodszych.

Czytaj też: Sąd: szczepienie dziecka daje punkty w rekrutacji do przedszkola

Działając w imieniu swego syna, rodzice zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim odmowną decyzję dyrektora przedszkola.

Dyrektor wyjaśnił, że prawną podstawę zastosowania kryterium stwarza jeden z paragrafów regulaminu rekrutacji. Nie przekonało to jednak WSA, który uchylił zaskarżoną decyzję. Ewentualne ograniczenia w korzystaniu z równego, powszechnego prawa do nauki mogą być wprowadzane jedynie w drodze ustawy – przypomniał. A uzależnienie przyznania punktów w procesie rekrutacji od kryterium wieku narusza konstytucyjną zasadę równości. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Go 258/20