Jeśli po zażyciu leku pojawiają się niepokojące objawy, należy je zgłosić:

- osobie wykonującej zawód medyczny: lekarzowi, lekarzowi dentyście, farmaceucie, pielęgniarce, położnej czy ratownikowi medycznemu;

- Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

- podmiotom odpowiedzialnym za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

Czytaj także: Czy apteka może wysłać pacjentowi leki na receptę?

Działania niepożądane leków to każde niekorzystne i niezamierzone działanie, występujące podczas stosowania zalecanych dawek leku u ludzi w celach profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz dla przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji czynności fizjologicznych organizmu.

Opisy potwierdzonych działań niepożądanych leków są zamieszczane w ulotkach leków również dzięki zgłoszeniom pacjentów. Pacjent ma prawo zgłaszać wszystkie działania, które w jego odczuciu są niewłaściwe. Należy je zgłaszać bez względu na to, czy jest to sytuacja rzeczywista, czy jedynie podejrzenie. W systemie monitorowania niepożądanych działań leków obowiązuje od lat uniwersalna reguła - „Jeżeli masz wątpliwości – zgłoś".

Działanie niepożądane leku można zgłosić w dogodnej dla siebie formie, np. listownie, pocztą elektroniczną, faksem. W przypadku zgłaszania pojedynczego przypadku działania niepożądanego produktu leczniczego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, należy wypełnić specjalny formularz, który jest dostępny na stronie Urzędu.

Zgłoszenie musi zawierać m.in. wiek i płeć pacjenta, który był (lub podejrzewa się, że był) uczestnikiem sytuacji niepożądanej, inicjały pacjenta, informację dotyczącą masy ciała pacjenta (w przypadku dzieci oraz osób o nietypowej masie ciała).

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Zobacz film Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: