Gdzie i jakich grzybów zbierać nie wolno. Wysokie kary dla grzybiarzy

Sezon na grzyby w pełni. Wyjaśniamy, gdzie zbieranie grzybów jest zabronione oraz zerwanie jakich gatunków grozi surową karą. Mowa o kwotach niebagatelnych, bo za samo rozgarnianie ściółki możemy zapłacić grzywnę sięgającą 5 tysięcy złotych.

Publikacja: 21.09.2023 16:50

Gdzie i jakich grzybów zbierać nie wolno. Wysokie kary dla grzybiarzy

Foto: Adobe Stock

Na grzyby chodzi wielu z nas, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że nie wszędzie można je zbierać – są miejsca, w których jest to zabronione. Jest również wiele gatunków grzybów, których zbierać nie możemy. Złamanie zakazów może słono kosztować.

Ustawa o lasach stanowi, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności, co oznacza, że generalnie lasy państwowe są dostępne dla wszystkich. Lasy Państwowe informują też, że grzyby możne w Polsce zbierać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i w zasadzie bez ograniczeń, ale są wyjątki.

Czytaj więcej

Sezon na grzyby w pełni. Czy można je sprzedawać prywatnie i co z podatkiem

Gdzie nie wolno zbierać grzybów

Zgodnie z ustawą o lasach grzybów zbierać nie możemy przede wszystkim w częściach lasu, do których jest stały zakaz wstępu:

• na obszarach zagrożonych erozją

• na uprawach leśnych do 4 metrów wysokości

• w drzewostanach nasiennych i na powierzchniach doświadczalnych

• w ostojach zwierząt

• w źródliskach rzek i potoków (na obszarze, na którym występuje wiele źródeł, z których woda łączy się niżej w jeden strumień)

Nie wolno też zbierać grzybów na chronionych obszarach, czyli na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Jaki mandat może wystawić strażnik leśny

Poza tym, możemy się również natknąć na znaki z ostrzeżeniem, że wstęp do lasu jest zakazany okresowo. Zgodnie z ustawą o lasach, nadleśniczy wprowadza taki zakaz wstępu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie jeżeli:

• wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego

• występuje duże zagrożenie pożarowe

• wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna

Ustawa o lasach mówi też, że lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Za złamanie zakazu wstępu do lasu grozi mandat w wysokości do 500 złotych. Może go nałożyć strażnik leśny.

Czytaj więcej

Grzybobranie w Europie, czyli gdzie bezkarnie wejdziemy z nożem do lasu

Jakich grzybów nie wolno zbierać

Jak informują Lasy Państwowe, każda osoba udająca się na grzybobranie ma obowiązek zapoznania się z chronionymi gatunkami grzybów. Są to gatunki zagrożone w Polsce wyginięciem.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów określa, jakie gatunki grzybów są objęte ochroną ścisłą, a jakie ochroną częściową.

Grzybów objętych ochroną całkowitą lub częściową nie wolno:

- niszczyć

- zrywać i uszkadzać

- niszczyć ich siedlisk

- pozyskiwać i zbierać

- umyślnie przemieszczać w środowisku przyrodniczym

- umyślnie wprowadzać do środowiska przyrodniczego

Tych grzybów, które objęte są ochroną całkowitą nie można:

- przetrzymywać lub posiadać okazów ich gatunków

- zbywać, oferować do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów ich gatunków

- wwozić z zagranicy lub wywozić poza granicę państwa okazów ich gatunków

232 gatunki grzybów objętych ochroną całkowitą

W rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej grzybów można znaleźć listę 232 gatunków objętych ochroną całkowitą (np. opieńka torfowiskowa, boczniak mikołajkowy, borowik szatański czy maślak trydencki) oraz 90 gatunków objętych ochroną częściową (np. podgrzybek tęgoskórowy, gąska pomarańczowa czy maślak błotny).

Wysokie kary za złamanie zakazu

Za zbieranie chronionych gatunków grzybów może zostać wymierzona kara do 5 tysięcy złotych. Może ją nałożyć tylko sąd, zaś strażnik leśny może nas ukarać wyłącznie mandatem.

Trzeba też pamiętać o art. 163 kodeksu wykroczeń, który stanowi: „Kto w lesie rozgarnia ściółkę i niszczy grzyby lub grzybnię, podlega karze grzywny albo karze nagany.” Zgodnie z polskim prawem, wysokość grzywny może wynieść od 20 zł do 5 tysięcy złotych.

Czytaj więcej

Niejadalne grzyby w Polsce. Jak uniknąć zatrucia?

Na grzyby chodzi wielu z nas, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że nie wszędzie można je zbierać – są miejsca, w których jest to zabronione. Jest również wiele gatunków grzybów, których zbierać nie możemy. Złamanie zakazów może słono kosztować.

Ustawa o lasach stanowi, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności, co oznacza, że generalnie lasy państwowe są dostępne dla wszystkich. Lasy Państwowe informują też, że grzyby możne w Polsce zbierać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i w zasadzie bez ograniczeń, ale są wyjątki.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu